O pálenici

Naša prevádzka vznikla 16. 9. 2011. Pri budovaní pálenice sme sa inšpirovali vysokým záujmom obyvateľov obce Hrašné, okolitých obcí a tiež chalupárov o spracovanie ovocia na ovocný destilát.

Je známe, že v úrodných rokoch veľké množstvo kvalitného ovocia – najmä jabĺk, hrušiek a sliviek zostáva v sadoch a záhradách pod stromami a vychádza nazmar. Pálenie v domácich podmienkach už patrí do minulosti.

Rozhodli sme sa nadviazať na dávne tradície a zároveň vybudovať modernú pestovateľskú pálenicu na vysokej profesionálnej úrovni. Patrí k nej moderná technológia spracovania ovocia, ale tiež príjemné prostredie pre zákazníkov a odborné poradenstvo.

Výrobná technológia

Používame 2 moderné kotly KPD 300l a KPD 600l, ktoré majú spolu kapacitu 900 litrov. Vďaka tomu vieme spracovať až 900l ovocného kvasu naraz.

destilačná kolóna KPD