O nás

Pestovateľská pálenica Hrašné

Pálenica Hrašné vznikla 16. 9. 2011. Pri budovaní prevádzky sme sa inšpirovali vysokým záujmom obyvateľov obce Hrašné, okolitých obcí a tiež chalupárov o spracovanie ovocia na ovocný destilát.


Preto sme sa rozhodli vybudovať pálenicu na vysokej odbornej a technologickej úrovni. K tomu patrí moderná technológia spracovania ovocia, príjemné prostredie pre zákazníkov ale tiež aj odborné poradenstvo.Destilačné Zariadenia

Používame 2 moderné samostatné destilačné kolóny KPD 300l a KPD 600l, ktoré majú spolu kapacitu 900 litrov.

Naša technológia funguje na princípe trojstupňovej destilácie. Destilát pripravený týmto spôsobom je dokonale čistý, s arómou príznačnou pre destilovanú surovinu.

Naša technológia je vyhrievaná zemným plynom, aby bolo možné dosiahnuť regulovanú destiláciu. Doprava kvasov z kvasných nádob do kotla je zabezpečená pomocou podtlakového nasávania (vývevy).

Tento systém pálenia umožňuje aktívne riadiť liehovitosť, ovplyvňovať chuťové a aromatické vlastnosti destilátov.Destilát vám nariedime na požadovanú liehovitosť, kvalitnou upravenou vodou.Treba pamätať nato, že iba z kvalitného kvasu sa dá vyrobiť kvalitný destilát.
Galéria