Pestovatelská pálenica v srdci kopaníc

Pálenica Hrašné

Ponúkame výrobu prvotriednych destilátov z Vášho ovocia. Pálenica je vybavená najmodernejšou technológiou, a spôsob vedenia destilácie je založený na osvedčených metódach a poznatkoch v procese pálenia.
O nás

Naša pálenica

Pálenica na Hrašnom vznikla 16. 9. 2011. Pri budovaní prevádzky sme sa inšpirovali vysokým záujmom obyvateľov obce Hrašné, okolitých obcí a tiež chalupárov o spracovanie ovocia na ovocný destilát.

Preto sme sa rozhodli vybudovať pálenicu na vysokej odbornej a technologickej úrovni. K tomu patrí moderná technológia spracovania ovocia, príjemné prostredie pre zákazníkov ale tiež aj odborné poradenstvo

budova pálenice Hrašné
flašky s logom pálenica Hrašné
Destilačná kolóna KPD v prevádzke

Služby pálenice

Služby ktoré poskytujeme

Ponúkame výrobu prvotriednych ovocných destilátov. Minimálne množstvo pre samostatné pálenie je 150 litrov.

Pálenie destilátov

Pálenie destilátov

Poskytujeme službu výroby prvotriednych destilátov z ovocného kvasu. Používame 2 samostatné destilačné kolóny, so spoločným objemom do 900 litrov. Proces pálenia môžete sledovať v príjemnom prostredí našej pálenice.

Pohodlné odčerpanie kvasu

Pohodlné odčerpanie kvasu

Rýchlu a pohodlnú manipuláciu s kvasom zabezpečujeme pomocou vývevy, odčerpaním priamo z vašich nádob.

Riedenie destilátu

Riedenie destilátu

Hotový destilát vám nariedime na požadovanú liehovitosť, kvalitnou upravenou vodou.

Dovoz kvasu do pálenice

Dovoz kvasu do pálenice

V prípade záujmu ponúkame službu dovozu vášho kvasu do našej pálenice.

Poradenstvo

Poradenstvo

Samozrejmostou je aj odborné poradenstvo. Takisto je dôležitá správna príprava kvasu, aby váš destilát bol kvalitný. Prípadne vám vieme zmerať zostatkový cukor refraktometrom.

Zapožičanie nádob na prepravu kvasu

Zapožičanie nádob na prepravu kvasu

V prípade potreby vám môžeme poskytnúť na prepravu 60 - litrové sudy.

Cenník

Aktuálny cenník

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok pálenice

Náš blog

Naposledy pridané články

Z histórie pálenia ovocia

Účinky vykvasených plodov poznali mnohé národy už dávno pred našim letopočtom. Slovo alkohol má arabský pôvod, al-ka-hal znamená zvláštnu,