Cenník

Cena za pálenie

cena pri zníženej spotrebnej dani
7
83
za / 1l 50%-tného destilátu
  • Cena zahŕňa
  • Použitie výrobného zariadenia​
  • Režijné náklady
  • Riedenie destilátu upravenou vodou
  • Energie
  • Likvidácia výpalkov

Cena 1 liter 50% destilátu:

  • Služba €3.60
  • DPH €0.72
  • Spotrebná daň €3.51
  • Spolu €7.83

Cena za 1 liter – 50% destilátu je 7,83€, pri zníženej spotrebnej dani, ktorá platí do zákonom stanoveného limitu 43 la na jednu osobu a jeho domácnosť. (43 litrov absolutu, je cca 80 litrov 50% destilátu).

Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice zníženú spotrebú daň z liehu v sume 7,02 € za liter 100% alkoholu (3,51 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (od 1. Júla do 30. Júna nasledujúceho roka). Pri prekročení limitu 43,0 l.a zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 14,04 € za liter l.a. (7,02€ za liter 50% destilátu).

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK2022802320, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.

calc