Cenník

Cena za pálenie

cena pri zníženej spotrebnej dani
6
78
/ za 1l 50% destilátu
  • Cena zahŕňa
  • použitie výrobného zariadenia​
  • Likvidácia výpalkov
  • Riedenie destilátu upravenou vodou

Cena sa skladá z:

  • Spolu €6.78

Informácie k cenníku

Cena za 1 liter – 50% destilátu je 6,78€, pri zníženej spotrebnej dani, ktorá platí do zákonom stanoveného limitu 43 la na jednu osobu a jeho domácnosť. (43 litrov absolutu, je cca 80 litrov 50% destilátu).

Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice zníženú spotrebú daň z liehu v sume 5,40 € za liter 100% alkoholu (2,70 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (od 1. Júla do 30. Júna nasledujúceho roka). Pri prekročení limitu 43,0 l.a zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 € za liter l.a. (5,40€ za liter 50% destilátu).

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK2022802320, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.