Cenník

Cenník za službu

cena je uvedená za 1 liter 50% destilátu
6
78
/ liter vypáleného destilátu
  • Cena zahŕňa
  • použitie výrobného zariadenia​
  • Likvidácia výpalkov
  • Riedenie destilátu upravenou vodou
  • Spolu €6.78

Informácie k cenníku

Cena za 1 liter 50% destilátu je 6,78€ do množstva 43,0 litrov absolutu na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie.

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK2022802320, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.

Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice zníženú spotrebú daň z liehu v sume 5,40 € za liter 100% alkoholu (2,70 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (od 1. Júla do 30. Júna nasledujúceho roka). Pri prekročení limitu 43,0 l.a zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 € za liter l.a.

Služby v našej pálenici, sú vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom a platnou legislatívou.