Blog

Z histórie pálenia ovocia

Účinky vykvasených plodov poznali mnohé národy už dávno pred našim letopočtom. Slovo alkohol má arabský pôvod, al-ka-hal znamená zvláštnu,...