O nás

O nás

Pestovateľská pálenica Hrašné

Pálenica Hrašné vznikla 16. 9. 2011. Pri budovaní prevádzky sme sa inšpirovali vysokým záujmom obyvateľov obce Hrašné, okolitých obcí a tiež chalupárov o spracovanie ovocia na ovocný destilát.

Preto sme sa rozhodli vybudovať pálenicu na vysokej odbornej a technologickej úrovni. K tomu patrí moderná technológia spracovania ovocia, príjemné prostredie pre zákazníkov ale tiež aj odborné poradenstvo

destilačné zariadenia

Používame 2 moderné samostatné destilačné kolóny KPD 300l a KPD 600l, ktoré majú spolu kapacitu 900 litrov.

Nás

Cenník

Cena Za Pálenie

cena pri zníženej spotrebnej dani
8
05
za / 1l 50%-tného destilátu
  • CENA ZAHŔŇA
  • Použitie výrobného zariadenia​
  • Režijné náklady
  • Riedenie destilátu upravenou vodou
  • Energie
  • Likvidácia výpalkov

Cena za 1 liter – 50% destilátu je 8,05€, pri zníženej spotrebnej dani, ktorá platí do zákonom stanoveného limitu 43 la na jednu osobu a jeho domácnosť. (43 litrov absolutu, je cca 80 litrov 50% destilátu).

Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice zníženú spotrebú daň z liehu v sume 7,452 € za liter 100% alkoholu (3,726 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (od 1. Júla do 30. Júna nasledujúceho roka). Pri prekročení limitu 43,0 l.a zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 14,904 € za liter l.a. (7,452€ za liter 50% destilátu).

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK2022802320, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.