V zmysle súčasnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa uzatvára prevádzka pálenice do 

24.1.2021.

V prípade potreby nás kontaktujte na mobilnom čísle: 

0948 335 228

Ďakujeme za  porozumenie.