Cenník

Cenník za službu

Cena za 1 liter 50% destilátu je 5,40 EUR do množstva 43,0 litrov absolutu na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. 

Cena za 1 liter 50% destilátu

cena za službu spotrebná daň celkom
2,25 EUR +20% DPH= 2,70 EUR 2,70 EUR 5,40 EUR

cena za 1 liter 100% destilátu (1 la)

cena za službu spotrebná daň celkom
4,50 EUR +20% DPH= 5,40 EUR 5,40 EUR 10,80 EUR

Legislatíva

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK2022802320, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.

Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 5,40 EUR za liter 100% alkoholu (2,70 EUR za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 EUR za liter l. a.

Cena za službu zahŕňa