Categories
zaujímavosti

Z histórie pálenia ovocia

Účinky vykvasených plodov poznali mnohé národy už dávno pred našim letopočtom.

Slovo alkohol má arabský pôvod, al-ka-hal znamená zvláštnu, jemne rozptýlenú látku. Na Slovensku sa znalosť výroby destilátov z ovocia rozšírila v 13. -14. storočí. Ľudia veľmi skoro zistili, že prinášajú úľavu pri niektorých chorobách, používali ich na obklady aj na zlepšenie nálady.

schnapps, glass, alcohol

V 19. storočí už boli destiláty také obľúbené, že ľudovýchovní pracovníci museli zakladať „spolky striezlivosti“. V zaujímavej a inšpirujúcej podobe sa nám tradície zachovali aj v spisoch slovenských národných buditeľov, osvietenských spisovateľov Juraja Fándlyho a Jozefa Ignáca Bajzu.

Najmä kňaz, ľudový liečiteľ, zelinkár, včelár a ľudovýchovný pracovník Juraj Fándly okrem toho, že ako prvý používal v literatúre nový – bernolákovský spisovný jazyk, si kládol za cieľ v hospodársky ťažkej dobe pred 200 rokmi povzniesť úroveň slovenského vidieka.

Vo svojich dielach – Pilní domajší a poľní hospodár, Zelinkár, Slovenský včelár a ďalších – chcel ľuďom ukázať, aký úžitok môžu mať z rastlín, stromov, včiel a zvierat, ak sa o ne budú rozumne starať a budú vedieť ich produkty dobre zužitkovať.

Jedným z mnohých spôsobov zužitkovania ovocia bola aj výroba domácej pálenky. Podobne aj Fándlyho súčasník Jozef Ignác Bajza, praktický a podnikavý kňaz a spisovateľ, sa usiloval, aby jeho hospodárstvo bolo vzorom pre roľníkov. V Dolnom Dubovom, kde pôsobil, postavil aj malú pálenicu.

Categories
návody

Správna príprava kvasu

Správna príprava kvasu je proces, ktorý sa je potrebné naučiť a rokmi zdokonaľovať. Na prípravu kvasu zásadne používame plastové a iné potravinárske kade určené na kvasenie. Všetky dôležité informácie o správnej príprave kvasu nájdete v tomto článku.  

Na správnu prípravu kvasu zásadne používame plastové a iné potravinárske kade určená na kvasenie. Nikdy nevykonávame kvasenie v plastových nádobách od rôznych chemikálií lepidiel a podobne.

Cisté, po použití umyté, zatvorené vekom s kvasnou rúrkou, aby pri kvasení vznikajúce plyny mohli z kade odchádzať a aby sa do kade nedostali mušky, ktoré kvas znehodnotia.

Príprava ovocia do kvasu

Na prípravu kvasu používame len zrelé až prezreté ovocie, umyté a odstopkované (slivky, hrušky, jablká, a pod.). Marhule a broskyňe môžeme odkôstkovať hneď alebo až po vykvasení pred pálením. Jablká a hrušky podrvíme (pošrotujeme). Dbáme, aby sa do kvasov nedostalo lístie, konáriky, tráva a iné nečistoty.

Takto pripravené ovocie naplníme do 2/3 objemu sudov. Zalejeme čistou pitnou vodou, môžeme pridať aj kvasinky a živnú soľ (hlavne keď kvasíme v jesennom období). Do hustejších kvasov je pridanie vody vysoko odporúčané, pretože kvasný proces prebieha lepšie v tekutých kvasoch. Kvas dobre premiešame a uzavrieme vekom s kvasnou zátkou, aby mohol unikať prebytočný kysličník uhličitý. Uzavretie je účinné aj voči preniknutiu rôznych mikroorganizmov, plesní a kvasných mušiek, ktoré by znehodnotili kvalitu kvasu a následne aj výsledného destilátu.  Nádobu s kvasom potom umiestnime do miestnosti bez výrazných výkyvov teplôt (od 15 do 20 oC).

Kvasný proces

  • Začiatok kvasenia
  • Búrlivé kvasenie
  • Ukončenie kvasenia
Správna príprava kvasu zo sliviek a iného ovocia
Príprava kvasu určená na pálenie

Letné ovocie kvasí od 3-6 týždňov a jesenné od 8-12 týždňov (závisí to od teploty).

Kvasný proces je ukončený keď prestane unikať kysličník uhličitý, má zdravú vôňu a šťava nie je sladká. Po ukončení kvasenia sudy vzduchotesne uzavrieme pokiaľ nemáme možnosť ich ihneď destilovať.

Na začiatku kvas dobre premiešame, ale počas kvasenia už do kvasu nezasahujeme.